Trygghet med Trygghetsteamet

Sedan ett par år tillbaka har Elinebergsskolan ett speciellt team som fokuserar på tryggheten på skolan.

De kallas Trygghetsteamet, TT, och består av sex personer med olika bakgrund. Tanken är att de olika erfarenheterna kommer eleverna till gagn. Gruppen stöttar även pedagogerna i arbetet med eleverna på skolan.

Hur började tanken med ett Trygghetsteam på skolan?

– Ledningen hade en vision och jag och min kollega Ludvig började prata om att göra någonting som tog avstamp i det klassiska konceptet lärare-elev-förälder. Vår tanke var att vi inte skulle ha assistenter på skolan utöver de som jobbar med funktionshindrade barn, säger Sebastian Gola som arbetar i trygghetsteamet.

Teamet jobbar skolövergripande med alla elever, från de yngsta till de äldsta. Hur många elever teamet har daglig kontakt med kan variera.

– Vi jobbar med den enskilda eleven som har sina svårigheter. Det kan handla om motiverande samtal, gruppsamtal och individsamtal. Föräldrarna kan vi prata med varje dag om det är period där det behövs mycket stöd för eleven i skolan och ibland mer sällan när allt flyter på, säger Sebastian Gola.

Hur kan en vanlig dag se ut?

– Det finns ingen, haha. Det händer olika saker hela tiden. En vanlig dag möter vi oftast upp eleven och ser vilken nivå de ligger på. Behövs det mycket stöttning är man där mycket och hjälper till. Vi har koll och tittar till så att allt flyter på under dagen. Behöver de hjälp söker de ofta upp oss, säger Ludvig Gezelius, pedagog i teamet.

Resultatet av arbetet är så här långt väldigt positivt. Skolan har snart 900 elever och är trots det en lugn och trygg plats. I skolans attitydundersökning upplever 98 procent av eleverna sig som trygga och 99 procent av föräldrarna anser att deras barn går på en trygg skola. Patrik Persson är rektor på Elinebergsskolan och är väldigt positiv till trygghetsteamets arbete.

– För att vara Helsingborgs största högstadieskola är detta ett mycket bra resultat. De skapar relationer med väldigt många elever även om de inte arbetar med alla elever. Deras arbete spiller dock över på alla elever. Vi ser att personerna i TT påverkar vissa elever i väldigt stor utsträckning att lyckas och vara närvarande i skolan. Det gör skillnad!