Trygghet och trivsel

På Elinebergsskolan ska alla elever och all personal känns sig trygga.

Vi har många vuxna närvarande i våra korridorer som är tillgängliga för eleverna. Vårt Trygghetsteam, bestående av personer med bred kompetens, exempelvis socialpedagog, behandlingspedagog gör att vi kan möta elevernas olika behov. Våra tydliga trivselregler är framtagna tillsammans av elever, personal och föräldrar och är vår gemensamma överenskommelse om hur vi vill ha det på vår skola. Våra mentorer har nära kontakt med föräldrar och genom olika kanaler kan både elever och föräldrarna följa och följa upp arbetet i skolan. Detta skapar trygghet för föräldrar och elever.

Program mot mobbning

Liksom alla kommunala grundskolor arbetar vi med ett särskilt program för att bekämpa mobbning. Det heter Olweus och går ut på att göra om skolmiljön så att möjligheterna till mobbning minskar. Personalen på skolan ansvarar för att driva programmet. Även föräldrar och elever är delaktiga.

Elinebergsskolan är certifierad som Olweus-skola för läsåren 2016-2017 och 2017-2018.

För att uppnå denna status har skolan implementerat Olweus-­‐Programmet mot mobbning och antisocialt beteende (OP). Skolan har använt Olweus System för Kvalitetssäkring (OSK) och revision av skolan i november 2016 har bekräftat att skolan har fullföljt både Olweus-‐programmet och Olweus System för Kvalitetssäkring.

Du kan läsa mer om certifieringen här.