Smarta arbetssätt

Våra elever är skolans hjärta.

Vi utgår inte från att alla elever är stöpta i samma form utan vi anpassar oss efter individuella behov. Vår uppgift är att locka fram det bästa hos eleven och för att lyckas krävs goda relationer mellan lärare och elev. I våra mentorsgrupper får eleverna tid för sin planering och utvärderar sitt arbete tillsammans med mentorskamrater och sin mentor. Det ger trygghet och goda resultat i klasserna. Vi har flexibla undervisningsgrupper vilket ger eleverna chansen att lära känna kompisar bättre och på nya sätt. Vi lär oss av varandras olikheter och kunskaper.

Våra pedagoger planerar och bedömer sin undervisning tillsammans med andra pedagoger för att utbyta erfarenheter med varandra. Vi använder en långsiktig modell där samplanering och sambedömning går hand i hand. Detta för att säkerställa hög kvalitet på undervisning och bedömning.