Kropp, själ och tanke

Allt hänger ihop.

Hur lär du dig bäst? Alla elever har olika lärstilar och därför är det viktigt för oss att kunna erbjuda många olika sätt att lära sig saker på. Våra utbildade pedagoger utvecklar och stimulerar undervisningen som är anpassad efter de individuella behov som varje elev har. Våra digitala verktyg skapar ytterligare möjlighet till att anpassa undervisningen och locka fram kreativa arbetsformer.

På Elinebergsskolan utgår vi från att kropp, själ och tanke hänger ihop. Vi vet att fysiska aktiviteter och estetiska uttrycksformer stärker lärandet. Hos oss får elever utveckla både sin högra och vänstra hjärnhalva.

Våra specialsalar i NO, slöjd, bild, hemkunskap och musik är utrustade för ändamålet, undervisning i ämnet! Våra lärmiljöer består av rum för både kropp, själ och tanke. Lärmiljön ska stimulera elevernas kreativitet och nyfikenhet men också vara en plats för lugn och ro. Alla våra lokaler är utrustade för att eleverna ska lyckas