Höga förväntningar

Vi har höga förväntningar på eleverna – och på oss själva.

Alla våra elever har förutsättningar att lyckas och överträffa sig själva genom våra positiva förväntningar. Från förskoleklass till de högre årskurserna utmanas du till att hela tiden utvecklas och komma längre. Vissa elever har svårt att komma igång och då är det vår uppgift att uppmuntra och motivera. De som redan har lätt att lyckas motiverar vi med större utmaningar. Ingen ska känna att de nått taket på Elinebergsskolan.

Undervisningen på Elinebergsskolan präglas av tydliga positiva förväntningar, tydlig feedback under arbetets gång, ämnesövergripande arbetssätt och samarbete med andra. Basfärdigheter som att skriva, läsa och räkna tränas var för sig och tillsammans med andra ämnen. Vi arbetar också aktivt med att träna språket i alla ämnen.