Framtidskompetenta elever

För oss är det viktigt att rusta eleverna för framtiden.

Därför övar vi på entreprenöriella förmågor som är viktiga att ha med sig resten av livet. Vi tränar på att kritiskt förhålla oss till saker och att granska underlag. Våra elever får dra slutsatser, se samband, reflektera och ta egna initiativ.

Både i skolan och utanför är det viktigt att kunna planera sitt arbete och sin tid utifrån vad man ska göra. Det tränar vi på både individuellt och i grupp. Eleverna får vara delaktiga, ta ansvar och planera. Vad behöver jag träna på, vilken lärare behöver jag då hjälp av? Gruppen är delaktig i vad de ska läsa nästa gång, hur de vill läsa det och hur de ska redovisa. På det sättet blir våra elever båda duktiga individualister och lagspelare.

Genom ett tematiskt arbetssätt där eleverna läser många ämnen tillsammans utifrån ett tema får eleverna insikt i hur saker och ting kan hänga ihop. Detta arbetssätt minskar antalet projekt som är igång samtidigt för eleverna. För att ytterligare minska antalet projekt läser vi inte ämnena musik, bild, hemkunskap, slöjd och teknik samtidigt utan i perioder. Vi ser att fler lyckas och får bra resultat när man bara behöver koncentrera sig på ett fåtal delar samtidigt.