Elevens utveckling

Vi använder oss av flera metoder för att följa våra elevers utveckling i skolan. Alla elever har till exempel en individuell utvecklingsplan och får skriftliga omdömen i de ämnen som de har läst.

Alla våra elever har en individuell utvecklingsplan. I den ska det stå vilka mål som eleven ska arbeta mot och hur målen ska uppnås. Utvecklingsplanen utgår från elevens förutsättningar, behov och drömmar.

I utvecklingsplanen ska elevens lärare skriva omdömen i de ämnen som eleven har läst. Du som är förälder får ta del av omdömena när det är utvecklingssamtal. Då deltar du, ditt barn och barnets mentor. Tillsammans pratar ni om barnets utveckling och sätter upp nya mål i utvecklingsplanen.

Följ ditt barns utveckling på webben

Du kan också följa ditt barns lärande och utveckling via webben. Genom att logga in på vår Skolportal kan du när som helst ta del av skolans verksamhet. Här har vi samlat alla e-tjänster som underlättar din kontakt med oss.

Unikum

I Skolportalen hittar du vårt pedagogiska IT-stöd Unikum. Det är i Unikum som skola och föräldrar håller kontakten. Här får du information om vad vi jobbar med och hur det går för ditt barn i skolan. Du hittar ditt barns utvecklingsplan och skriftliga omdömen. Genom att ta del av detta kan du och ditt barn förbereda er när det är dags för utvecklingssamtal.

I Skolportalen kan du även anmäla frånvaro och se schema. Ditt barn kan också nå andra resurser här, som till exempel digitala läromedel och film- och ljudprogram.

Så här loggar du in i Skolportalen

Du loggar in i Skolportalen med e-legitimation/mobilt bank-id och når sedan de e-tjänster som är kopplade till ditt barns skolgång. Eleven loggar in i via Skolportalen med inloggningsuppgifter från oss.

Du når även Unikum direkt via Unikum-appen och använder där samma inloggningssätt som till Skolportalen. Appen finns att ladda ner från AppStore och AndroidMarket.