Så arbetar vi

Elinebergsskolan är en del av Helsingborgs stads skolor. Tillsammans arbetar vi för att ge våra elever de bästa förutsättningarna för framtiden.

Våra elever är skolans hjärta

Vi utgår inte från att alla elever är stöpta i samma form utan vi anpassar oss efter individuella behov. Vår uppgift är att locka fram det bästa hos eleven och för att lyckas krävs goda relationer mellan lärare och elev. I våra mentorsgrupper får eleverna tid för sin planering och utvärderar sitt arbete tillsammans med mentorskamrater och sin mentor. Det ger trygghet och goda resultat i klasserna. Vi har flexibla undervisningsgrupper vilket ger eleverna chansen att lära känna kompisar bättre och på nya sätt. Vi lär oss av varandras olikheter och kunskaper.

Våra pedagoger planerar och bedömer sin undervisning tillsammans med andra pedagoger för att utbyta erfarenheter med varandra. Vi använder en långsiktig modell där samplanering och sambedömning går hand i hand. Detta för att säkerställa hög kvalitet på undervisning och bedömning.

Vi har höga förväntningar på eleverna – och på oss själva

Alla våra elever har förutsättningar att lyckas och överträffa sig själva genom våra positiva förväntningar. Från förskoleklass till de högre årskurserna utmanas du till att hela tiden utvecklas och komma längre. Vissa elever har svårt att komma igång och då är det vår uppgift att uppmuntra och motivera. De som redan har lätt att lyckas motiverar vi med större utmaningar. Ingen ska känna att de nått taket på Elinebergsskolan.

Undervisningen på Elinebergsskolan präglas av tydliga positiva förväntningar, tydlig feedback under arbetets gång, ämnesövergripande arbetssätt och samarbete med andra. Basfärdigheter som att skriva, läsa och räkna tränas var för sig och tillsammans med andra ämnen. Vi arbetar också aktivt med att träna språket i alla ämnen.

Framtidskompetenta elever

För oss är det viktigt att rusta eleverna för framtiden.

Därför övar vi på entreprenöriella förmågor som är viktiga att ha med sig resten av livet. Vi tränar på att kritiskt förhålla oss till saker och att granska underlag. Våra elever får dra slutsatser, se samband, reflektera och ta egna initiativ.

Både i skolan och utanför är det viktigt att kunna planera sitt arbete och sin tid utifrån vad man ska göra. Det tränar vi på både individuellt och i grupp. Eleverna får vara delaktiga, ta ansvar och planera. Vad behöver jag träna på, vilken lärare behöver jag då hjälp av? Gruppen är delaktig i vad de ska läsa nästa gång, hur de vill läsa det och hur de ska redovisa. På det sättet blir våra elever båda duktiga individualister och lagspelare.

Genom ett tematiskt arbetssätt där eleverna läser många ämnen tillsammans utifrån ett tema får eleverna insikt i hur saker och ting kan hänga ihop. Detta arbetssätt minskar antalet projekt som är igång samtidigt för eleverna. För att ytterligare minska antalet projekt läser vi inte ämnena musik, bild, hemkunskap, slöjd och teknik samtidigt utan i perioder. Vi ser att fler lyckas och får bra resultat när man bara behöver koncentrera sig på ett fåtal delar samtidigt.

Elevens utveckling

Alla våra elever har en individuell utvecklingsplan. I den ska det stå vilka mål som eleven ska arbeta mot och hur målen ska uppnås. Utvecklingsplanen utgår från elevens förutsättningar, behov och drömmar.

I utvecklingsplanen ska elevens lärare skriva omdömen i de ämnen som eleven har läst. Du som är förälder får ta del av omdömena när det är utvecklingssamtal. Då deltar du, ditt barn och barnets mentor. Tillsammans pratar ni om barnets utveckling och sätter upp nya mål i utvecklingsplanen.

Följ ditt barns utveckling i Unikum

Du kan också följa ditt barns lärande och utveckling via Unikum som du når genom Skolportalen. Det är i Unikum som skola och föräldrar håller kontakten. Här får du information om vad vi jobbar med och hur det går för ditt barn i skolan. Du hittar ditt barns utvecklingsplan och skriftliga omdömen. Genom att ta del av detta kan du och ditt barn förbereda er när det är dags för utvecklingssamtal.
På Skolportalen har vi samlat alla e-tjänster som underlättar din kontakt med oss. Det är till exempel i Skolportalen som du anmäler frånvaro och ser schema.

Du når även Unikum direkt via Unikum-appen och använder där samma inloggningssätt som till Skolportalen. Appen finns att ladda ner från AppStore och AndroidMarket.

Du som vårdnadshavare

Som förälder har du olika möjligheter att ta del av ditt barns framsteg och hålla dig uppdaterad kring vad som är på gång på skolan. För oss är det viktigt att vi håller kontakt med dig som förälder.

Vi arbetar med många olika typer av föräldrasamverkan. Ett par gånger per termin så har Skolrådet möte. På skolrådet kan du som förälder få mer insyn i verksamheten och vara med och påverka den. Du får träffa rektor, biträdande rektor, förstelärare och övriga som vi bjuder in beroende på vilka frågor som vi tar upp. Gruppen styr tillsammans agendan på Skolrådet. Vill du vara med i Skolrådet? Mejla biträdande rektor Peter Stille, peter.stille@helsingborg.se

Skolans musikalföreställningar, föreläsningar samt traditionella möten som föräldramöten och utvecklingssamtal är chans till samverkan. Självklart är du som förälder alltid välkommen att besöka skolan, även utanför verksamheten ovan.

Trygghet och trivsel

I Helsingborgs stads skolor ska ditt barn få studiero under sin utbildning. Eleverna och lärarna tar tillsammans fram ordningsregler för att skapa en god studiemiljö. Även de regler som finns i samhället gäller också i skolan.

Ditt barn ska få vara med och leka, få kompisar och ha vuxna runt omkring sig att prata med. Varje dag ser vi hur ditt barn mår. Det gäller för alla oss som arbetar i våra skolor. Upptäcker vi att något inte står rätt till så åtgärdar vi det. Det har vi rutiner och metoder för. Och vi kontaktar naturligtvis dig som förälder.