Studie- och yrkesvägledare

På Elinebergsskolan är Anne-Li Johansson studie- och yrkesvägledare. Hennes viktigaste uppgift är att hjälpa eleverna att göra ett bra studie- och yrkesval.

Hon informerar och vägleder eleverna, enskilt och i grupp, inför gymnasievalet. Anne-Li kan även ge råd och tips till eleverna inför sin praktik då de ska vara ute på företag för att prova på arbetslivet.

Alla elever är välkomna att söka upp Anne-Li för att prata om gymnasieskolan, studier, yrken och funderingar inför framtiden. Föräldrar får också gärna ta kontakt.

Kontakt

Anne-Li Johansson
anne-li.johansson@helsingborg.se
Telefon: 042-10 55 63