Särskilt stöd

På skolan finns ett specialpedagogiskt team som arbetar med elever i behov av särskilt stöd.

De arbetar förebyggande och skapar goda förutsättningar för inlärning och utveckling för eleverna. De stödjer skolans pedagoger, elever och föräldrar i det pedagogiska arbetet. De hjälper även till vid utredningar och upprättar åtgärdsprogram. Teamet har ett nära samarbete med elevhälsan och ledningen på skolan.

Har du frågor?
Kontakta specialpedagog Carina Loven.