Särskilt stöd

På skolan finns ett specialpedagogiskt team som arbetar med elever i behov av särskilt stöd.

De arbetar förebyggande och skapar goda förutsättningar för inlärning och utveckling för eleverna. De stödjer skolans pedagoger, elever och föräldrar i det pedagogiska arbetet. De hjälper även till vid utredningar och upprättar åtgärdsprogram. Teamet har ett nära samarbete med elevhälsan och ledningen på skolan.

Kontaktuppgifter till specialpedagogiska teamet hittar du på sidan Kontakta oss.