Elevhälsa

För att våra elever ska kunna utvecklas och lära sig så mycket som möjligt måste de må bra. 

Elevhälsan finns till för att stötta eleverna och skapa en trivsam miljö i skolan. Till oss kan eleverna komma med alla sorters problem, stora som små. Vi har tystnadsplikt.

Elevhälsan på Elinebergsskolan består av skolsköterska, kurator, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare. Detta för att kunna möta elevernas  behov med våra olika perspektiv och kompetenser och på så vis få en bättre helhetssyn på elevens situation.

Skolsköterska

Årskurs 7–9 samt särskolan
Nina Jönsson
Telefon: 042-10 55 70

Årskurs F–6
Anna Birkner
Alla dagar utom onsdagar
Telefon: 070-873 28 30

Skolläkare

Torsten Gadd
Tidsbeställd mottagning. Tag kontakt med skolsköterskan för bokning av läkartid.

Kurator

Årskurs 4–9 samt särskolan
Åsa Ottosson
Telefon: 042-10 55 59

Årskurs F–3
Kajsa Strandberg
Mobil 0732-311 539

Psykolog

Karl Nordström
Mobil 0721-911 464