Du som förälder

Som förälder har du olika möjligheter att ta del av ditt barns framsteg och hålla dig uppdaterad kring vad som är på gång på skolan. För oss är det viktigt att vi håller kontakt med dig som förälder.

Vi arbetar med många olika typer av föräldrasamverkan. Ett par gånger per termin så har Skolrådet möte. På skolrådet kan du som förälder få mer insyn i verksamheten och vara med och påverka den. Du får träffa rektor, biträdande rektor, förstelärare och övriga som vi bjuder in beroende på vilka frågor som vi tar upp. Gruppen styr tillsammans agendan på Skolrådet. Vill du vara med i Skolrådet? Mejla biträdande rektor Peter Stille.

Vi har även stormöten kring Olweusmetoden, som är den metod vi valt på skolan för att arbeta mot mobbning. Skolans musikalföreställningar, föreläsningar samt traditionella möten som föräldramöten och utvecklingssamtal är chans till samverkan. Självklart är du som förälder alltid välkommen att besöka skolan, även utanför verksamheten ovan.