Råd och stöd

På Elinebergsskolan finns det en skolsköterska, skolläkare, kurator och studie- och yrkesvägledare som eleverna kan vända sig till för att få råd och stöd. Vi har även ett specialpedagogiskt team som hjälper elever som behöver särskilt stöd.