Råd och stöd

På Elinebergsskolan finns flera olika sätt för dig som vårdnadshavare att få råd och stöd till dig och ditt barn.

Elevhälsan

Elinebergsskolan är en del av Helsingborgs stads skolor. Det innebär att vi har stöd och tillgång till elevhälsans hela kompetens med skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator.

Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande och stödjer eleven i sin utveckling mot utbildningens mål. På Elinebergsskolan finns det en skolsköterska, skolläkare, kurator och studie- och yrkesvägledare som eleverna kan vända sig till för att få råd och stöd. Vi har även ett specialpedagogiskt team som hjälper elever som behöver särskilt stöd.

Elever i behov av särskilt stöd

På skolan finns ett specialpedagogiskt team som arbetar med elever i behov av särskilt stöd.
De arbetar förebyggande och skapar goda förutsättningar för inlärning och utveckling för eleverna. De stödjer skolans pedagoger, elever och föräldrar i det pedagogiska arbetet. De hjälper även till vid utredningar och upprättar åtgärdsprogram. Teamet har ett nära samarbete med elevhälsan och ledningen på skolan.

Studie- och yrkesvägledare

På Elinebergsskolan är våra studie-och yrkesvägledares viktigaste uppgift är att hjälpa eleverna att göra ett bra studie- och yrkesval. De informerar och vägleder eleverna, enskilt och i grupp, inför gymnasievalet. De kan även ge råd och tips till eleverna inför sin praktik då de ska vara ute på företag för att prova på arbetslivet. Alla elever är välkomna att söka upp våra yrkesvägledare för att prata om gymnasieskolan, studier, yrken och funderingar inför framtiden. Föräldrar får också gärna ta kontakt.