Så här blir vi bättre

På Elinebergsskolan arbetar vi ständigt med att utveckla vår verksamhet och bli bättre. Ett sätt att utveckla verksamheten är genom verktyget Qualis som är en utvärderingsmetod där man genom att titta på olika perspektiv på skolan hittar förbättrings- och utvecklingsområden.

Qualis syftar till att skapa förutsättningar för ett långsiktigt kvalitetsarbete och förbättring av verksamheten. Modellen tar hänsyn till tre olika perspektiv, elevernas/barnens, föräldrarnas samt personalen och ledningen, för att få med alla viktiga delar i förbättringsarbetet.

De områden som granskas i utvärderingen är:

  • Trygghet och trivsel
  • Organisation
  • Styrning och ledarskap
  • Image
  • Kunskap och färdigheter
  • Delaktighet

Läs hela granskningsrapporten här. (pdf, 526 kb)

Mer om vad Qualis är kan du läsa här.