Fritidshem

På Elinebergsskolan erbjuder vi fritidshem för elever från förskoleklass och upp till årskurs 6.

De elever i F-3 som går på fritidshem vistas i lokaler på lilla skolan. De äldre eleverna, som går i årskurs 4-6, går på fritidsklubben som ligger i egna lokaler på stora skolan.

Verksamheterna i fritidsgrupperna utgår från elevernas intressen och behov. Eleverna får möjlighet att utveckla goda kamratrelationer på avdelningen samt ingå i aktiviteter med elever från andra avdelningar.

På loven är fritids öppet hela dagen och då finns det möjlighet att åka på utflykt. Eleverna får då möjlighet att orientera sig i närmiljön som kan innehålla både natur- och kulturupplevelser.