Fritidshem

På Elinebergsskolan har vi två fritids där barn mellan 6-12 år är välkomna, både före och efter skolan. Här kan de delta i aktiviteter, leka med kompisar, göra läxorna eller bara ta det lugnt.

På Lilla fritids går barn som är 6-7 år och på Stora fritids går barn som är 8-12 år. Verksamheten i fritidsgrupperna planeras utifrån barnens ålder och intressen. Vi lägger stor vikt vid den dagliga föräldrakontakten men flera barn på Stora Fritids går hem själva och därför har vi även telefon- och mailkontakt med föräldrarna.

Det här gäller hos oss:

  • Alla barn deltar i sin egen planering på fritidshemmet.
  • Varje termin ska alla föräldrar få terminsplaneringen
  • Närvarande barn får ut detaljplanering inför loven.
  • Alla föräldrar inbjuds att besöka fritidshemmet.
  • Alla föräldrar kan genom mail få info och informera fritidshemmet om sitt barn.