Börja förskoleklass

Nu ska ditt barn snart börja förskoleklass. Det är ett stort steg både för dig och ditt barn. Vi på Elinebergsskolan är stolta över att vi får vara med från början när ni tar steget från förskolan in i förskoleklass och grundskola.

Glädjen att bli sedd och uppmärksammad är ditt barns viktigaste drivkraft. Det är vårt jobb att ta vara på det. Hos oss är varje barn unikt.

Vår förskoleklass är indelad i tre mentorsgrupper. Vårt fritidshem ligger i samma lokaler och här har ditt barn möjlighet att vara efter skoldagens slut om du arbetar eller studerar. På Elinebergsskolan har vi vårt eget kök och alla äter i vår gemensamma skolrestaurang. Vi har ett nära samarbete med folkbiblioteket som ligger på skolan och som också fungerar som vårt skolbibliotek.

Kunskap ger trygghet

Vårt uppdrag här på Elinebergsskolan är att alla ska känna sig trygga, sedda och få utveckla sina talanger. Vi vet nämligen att alla har möjlighet att lyckas oavsett intresse, talanger och förutsättningar. Vi arbetar med att få våra elever att våga prova nya saker, se saker från ett annat perspektiv och lära sig nya saker om varandra. Bland annat har vi hörselintegration i alla årskurser och där lär sig alla elever handalfabetet och vardagstecken. Vi arbetar också aktivt med att alla elever ska få lära känna sina skolkamrater, även de som inte går i samma klass. Till exempel får eleverna arbeta med kompisar från andra klasser och årskurser i olika projekt.

Språket en viktig nyckel

Ett utvecklat språk är en viktig nyckel till allt lärande. I förskoleklassen ger vi eleverna en bra grund att stå på i sin fortsatta skolgång genom olika verktyg för språk och kommunikation. Vi samtalar tillsammans och leker in språklig medvetenhet.

Du som förälder är viktig

Kanske är steget att börja förskoleklass allra störst för dig som är förälder. Därför är det viktigt för oss att du också känner dig trygg. Kanske har du frågor och funderingar som du vill ha svar på. Vi vill att du hör av dig till oss då, för vi har lång erfarenhet av hur det är att börja skolan och förskoleklass.