Om oss

Elineberg är en F-9 skola där du får en bred utbildning och många valmöjligheter. Hos oss utvecklar du dina talanger utifrån dina intressen. Hos oss får du möjligheten att utveckla dina styrkor.

Elinebergsskolan är en skola för alla och här ska alla lyckas utifrån sina behov, förutsättningar och drömmar. Vår verksamhet består av grundskola, särskola, hörselintegration och introduktionsklasser. Här möter eleverna ett tvärsnitt av samhället. Det ökar förståelsen för världens mångfald och styrkan i våra olikheter. Med många olika erbjudanden i form av profiler som fotboll och Fame skapar vi en attraktiv skola där alla får möjligheten lyckas.

Skolan är en del av samhället, i en värld som ständigt förändras. För oss är det viktigt att eleverna är framtidskompetenta, de rustas med förmågor så att de kan hantera det som väntar i framtiden. Eleverna tränar bland annat på att kritiskt förhålla sig till saker, ifrågasätta, granska, samspela, samarbeta och argumentera.

Världen är inte indelad i ämnen och därför utgår vi från helheter. Vi planerar och arbetar tillsammans med eleverna i ämnesövergripande teman som ger meningsfulla kunskaper och verktyg för resten av livet. Vi inspireras av det nya och utvecklar det som ger resultat. Vi ger fler möjligheter för eleverna att utvecklas genom vårt rika utbud och vår kompetens.

Hos oss möter eleverna engagerad och utbildad personal. Vi ser våra barn och unga – hela vägen. På vår skola ska alla elever klara målen. Därför arbetar vi strukturerat med elevens måluppfyllelse och vi följer en röd tråd med tydliga verksamhetsmål.