Kontakta oss

Elinebergsskolan
Besöksadress: Ramlösavägen 90, 256 56 Helsingborg
Postadresss: 251 89 Helsingborg
Telefon: 042-10 55 58

Expeditionen

Linda Lavin, administrativ chef
linda.lavin@helsingborg.se
Telefon: 042-10 64 32

Catarina Perbo, administrativ samordnare
catarina.perbo@helsingborg.se
Telefon: 042-10 55 83

Lidia Ryberg, skoladministratör
lidia.ryberg@helsingborg.se
Telefon: 042-105558

Skolledning

Patrik Persson, rektor
patrik.persson@helsingborg.se
Telefon 042-10 55 21

Helen Joelsson, biträdande rektor
helen.joelsson@helsingborg.se
Ansvarig för lag 8
Telefon: 042-10 55 74

Marie-Louise Persson, biträdande rektor
marie-louise.persson@helsingborg.se
Ansvarig för lag 6 och 9
Telefon: 042-10 55 95

Sandra Nilsson, biträdande rektor
sandra.nilsson2@helsingborg.se
Ansvarig för åk F-5 och fritids
Telefon: 042-10 55 57

Peter Stille, biträdande rektor
peter.stille@helsingborg.se
Ansvarig för åk 7 och och grundsärskolan
Telefon: 042-10 55 71

Anette Bergmasth, rektor i förskolan
anette.bergmasth@helsingborg.se
Ansvarig för Lantmätarens, Jordbodalens, Ängslyckans förskolor
Telefon: 0730-89 11 39