Kontakta oss

Elinebergsskolan
Besöksadress: Ramlösavägen 90, 256 56 Helsingborg
Postadresss: 251 89 Helsingborg
Telefon: 042-10 55 58

Expeditionen

Linda Lavin, administrativ chef
linda.lavin@helsingborg.se
Telefon: 042-10 64 32

Catarina Perbo, administrativ samordnare
catarina.perbo@helsingborg.se
Telefon: 042-10 55 58

Skolledning

Patrik Persson, rektor
patrik.persson@helsingborg.se
Telefon 042-10 55 21

Helen Joelsson, biträdande rektor
helen.joelsson@helsingborg.se
Ansvarig för lag 9
Telefon: 042-10 55 74

Marie-Louise Persson, biträdande rektor
marie-louise.persson@helsingborg.se
Ansvarig för lag 7 och 8
Telefon: 042-10 55 95

Sandra Nilsson, biträdande rektor
sandra.nilsson2@helsingborg.se
Ansvarig för åk F-5 och fritids
Telefon: 042-10 55 57

Peter Stille, biträdande rektor
peter.stille@helsingborg.se
Ansvarig för åk 6 och och grundsärskolan
Telefon: 042-10 55 71

Anette Bergmasth, förskolechef
anette.bergmasth@helsingborg.se
Ansvarig för Lantmätarens, Jordbodalens, Ängslyckans förskolor
Telefon: 0730-89 11 39

Elevhälsan

Skolsköterska

Årskurs 7–9
Viktoria Orrebo
viktoria.orrebo@helsingborg.
Telefon: 0732-31 15 39

Årskurs F–6 samt särskolan
Anna Birkner
anna.birkner@helsingborg.se
Telefon: 0708-73 28 30

Skolläkare

Emma Johansson Frigyesi
Tidsbeställd mottagning. Tag kontakt med skolsköterskan för bokning av läkartid.

Kurator

Årskurs 6–9 samt särskolan
Åsa Ottosson
asa.ottosson@helsingborg.se
Telefon: 0735-25 86 68

Årskurs F–6
Matilda Holmgren
matilda.holmgren@helsingborg.se
Telefon: 0729-73 08 84
Måndagar, tisdagar och torsdagar jämn vecka

Psykolog

Petra Larsson
petra.larsson2@helsingborg.se

Specialpedagogiska teamet

Har du frågor om specialpedagogiska teamet på vår skola, kontakta
Carina Lovén, specialpedagog
carina.loven@helsingborg.se

Arbetslag

Arbetslag 1
Telefon: 042-10 55 73

Arbetslag 2
Telefon: 042-10 37 74

Arbetslag 3
Telefon: 042-10 55 91

Arbetslag åk 6
Telefon: 042-10 55 36

Arbetslag åk 7
Telefon: 042-10 55 61

Arbetslag åk 8
Telefon: 042-10 59 57

Arbetslag åk 9
Telefon: 042-10 55 66

Studie- och yrkesvägledare

Anne-Li Johansson
anne-li.johansson@helsingborg.se
Telefon: 042-10 55 63

Cecilia Falkenbäck
cecilia.falkenback@helsingborg.se
Telefon: 042-10 55 34