Kontakta oss

Elinebergsskolan
Besöksadress: Ramlösavägen 90, 256 56 Helsingborg
Postadresss: 251 89 Helsingborg
Telefon: 042-10 55 58

Expeditionen

Linda Lavin, administrativ chef
linda.lavin@helsingborg.se
Telefon: 042-10 64 32

Catarina Perbo, administrativ samordnare
catarina.perbo@helsingborg.se
Telefon: 042-10 55 83

Lidia Ryberg, skoladministratör
lidia.ryberg@helsingborg.se
Telefon: 042-105558

Skolledning

Patrik Persson, rektor
patrik.persson@helsingborg.se
Telefon 042-10 55 21

Helen Joelsson, biträdande rektor
helen.joelsson@helsingborg.se
Ansvarig för lag 8
Telefon: 042-10 55 74

Marie-Louise Persson, biträdande rektor
marie-louise.persson@helsingborg.se
Ansvarig för lag 6 och 9
Telefon: 042-10 55 95

Sandra Nilsson, biträdande rektor
sandra.nilsson2@helsingborg.se
Ansvarig för åk F-5 och fritids
Telefon: 042-10 55 57

Peter Stille, biträdande rektor
peter.stille@helsingborg.se
Ansvarig för åk 7 och och grundsärskolan
Telefon: 042-10 55 71

Anette Bergmasth, rektor i förskolan
anette.bergmasth@helsingborg.se
Ansvarig för Lantmätarens, Jordbodalens, Ängslyckans förskolor
Telefon: 0730-89 11 39

Elevhälsan

Viktoria Orrebo, skolsköterska åk 7-9
victoria.orrebo@helsingborg.se
042-10 55 70

Anna Birkner, skolsköterska åk F-6 och grundsärskolan
anna.birkner@helsingborg.se
0708-73 28 30

Åsa Ottosson, skolkurator
asa.ottosson@helsingborg.se
042-10 55 59
0735-25 86 68

Petra Larsson, skolpsykolog
petra.larsson2@helsingborg.se

Carina Lovén, specialpedagog (samordnare)
carina.loven@helsingborg.se

Vaktmästare

Bo Karlsson 042-10 55 65
Kristofer Lindoff 042-10 56 38
elinebergsskolan.vaktmasteri@helsingborg.se

Studie- och yrkesvägledare

Anne-Li Johansson 042-10 55 63
anne-li.johansson@helsingborg.se

Cecilia Falkenbäck 042-10 55 34
cecilia.falkenback@helsingborg.se

Elevs frånvaro/sjukanmälan

Sjukanmälan elev via appen Unikum familj, skola 24 eller telefon 0515-777 604